Skip to content

ODRŽAVANJE MAGACINSKE OPREME

Kada se magacinska oprema koristi dug niz godina, ili se ne koristi, i pored aktivnih garantnih rokova, obavezno je i održavanje magacinske opreme.

NET.EX Vam može obezbediti detektovanje nedostataka u skladišnim sistemima, davati logističku podršku pri održavanju i pružati profesionalne savete i preporuke za opremu koju ugrađuje.

Održavanje magacinske opreme

Redovno održavanje magacinskih polica, servisiranje magacinske opreme, servisiranje pokretnih traka, obezbediće da skladišna oprema traje mnogo duže nego što garantni period proizvođača predviđa.

Pravljenjem godišnjeg plana održavanja magacinske opreme ili angažovanjem firme NET.EX prema potrebi, Vaša kompanija može biti sigurna za bezbednost robe i ljudi, kao i u rentabilno iskorišćenje svih angažovanih sredstava.