Skip to content

IZRADA NAMENSKIH ELEMENATA ZA MAGACINE I TRGOVINE

Oprema za skladišta, oprema za supermarkete, police za arhive i magacine mogu biti prilagođeni potrebama klijenata.

Namenski elementi za magacine omogućavaju racionalno korišćenje svih magcinskih polica i paletnih regala, štite uskladištene proizvode tokom manipulacije i tokom skladištenja.

Skladišni prostori moraju biti organizovani i uređeni, ne ometajući tokove kretanja roba i zaposlenih.

Izrada namenskih elemenata za magacine

Izrada mobilnih magacinskih elemenata stvara preduslov za otklanjanje zastoja u logističkim manipulacijama, osigurava robu od oštećenja, povećava nivo automatizacije skladišta.

Magacinska oprema se po potrebi može prilagoditi prostoru i skladištima, lako premošćavajući višespratne magacine i fizičke prepreke koje redovna manipulacija ne može obići.

Firmi NET.EX jedna od primarnih delatnosti je izrada namenskih elemenata za magacine, po želji klijenta ili prema postavljenom projektu i planu.