Skip to content

Magacinske police

Net.ex nudi magacinske police i regalne sisteme proizvođača Ferrotto Group, Vićenca, Italija koji od 1956 godine posluje u logističkom sektoru opremanja skladišta i magacina.

U sklopu Ferretto Group-a posluju firme kao što su svetski poznate kompanije Armes (za metalne police i regale), Promag (za automtske sisteme skladištenja), Bertello (za vertikalne liftove i mobilne skladišne sisteme) i Egeria (za magacinske softvere).

Laki magacinski regali

Magacinski prostori u kojima je potrebna ručna manipulacija, slaganje, obeležavanje, laka dostupnost bez pomoćne mehanizacije, opremaju se lakim magacinskim regalima. U najvećem broju slučaja, mala i srednja trgovinska i proizvodna preduzeća koriste lake magacinske regale, zbog ograničenog prostora koji zauzimaju i malog materijalnog ulaganja. U lake magacinske regale spadaju i arhivski ormani i regali, za odlaganje dokumentacije i registratora.

Paletni skladišni regali

Najčešće korišćeni regali u magacinima sa viljuškarima jesu paletni skladišni regali. Mogu biti velike nosivosti i sa više spratova, izuzetne visine i stabilnosti, sa mogućnošću ankerisanja i dodatnim elementima osiguranja. Paletni skladišni regali su modularni sa horizontalama koje se mogu iznova prepakivati na vertikalne stubove sa namenskim perforacijama.

Konzolni regali

Konzolni regali se koriste u specifičnim granama trgovine i proizvodne industrije. Mogu biti različitih namena, kao što su držanje pojedinačnih polica koje se oslanjaju na konzole, kao i kao rekovi za materijal koji se direktno stavlja na konzole. Konzole mogu biti različitih dužina i nosivosti. Mogu biti modularne. Najčeće namene su odlaganje materijala u šipkama, pločastih materijala kao i paleta različitih dimenzija.

Magacinski podesti

Distributivni magacini sa manjkom prostora ili sa prostorima velikih visina formiraju u svojim skladištima magacinske podeste i spratove sa liftovima i stepenicama. Sadrže lake magacinske police i regale i koriste se kao sortirni centri. Podesti su višespratni i naslanjaju se na sopstvenu konstrukciju.

Vertikalna automatska skladišta

Vertikalna automatska skladišta rade po principu zadatih parametara iz softvera. Služe kao sortirne jedinice manjih gabarita, robe sa velikim vrednostima kao i za arhivsku građu.

Automatski skladišni sistemi

Automatski skladišni sistemi su inovativna rešenja i centri sortiranja koji zauzimaju najmanje mesta i zahtevaju najmanji broj zaposlenih. Rotacioni sistemi uz pomoć kompjuterskih zadatih uputstava pronalaze i dostavljaju traženu robu ili je pak skladište u predviđene rekove.