NETEX

 • Montaža magacinske opreme
 • Montaža magacinskih polica
 • Montaža paletnih regala
 • Montaža stalaža
 • Montaža konzolnih regala
 • Montaža komisionih polica
 • Montaža gravitacionih regala
 • Montaža pokretnih traka
 • Montaža mobilnih regala
 • Montaža višespratih sistema
 • Montaža lakih magacinskih polica
 • Izrada namenskih magacinskih elemenata
 • Održavanje magacinske opreme
 • Servis magacinske opreme
 • Izrada trgovačkih polica
 • Izrada tgovačkih gondola
 • Izrada neutralnih polica

 

Оставите одговор