NETEX

Montaža magacinske opreme Montaža magacinskih polica Montaža paletnih regala Montaža stalaža Montaža konzolnih regala Montaža komisionih polica Montaža gravitacionih regala Montaža pokretnih traka Montaža mobilnih regala Montaža višespratih sistema Montaža lakih magacinskih polica Izrada namenskih magacinskih elemenata Održavanje magacinske opreme Servis magacinske opreme Izrada trgovačkih polica Izrada tgovačkih gondola Izrada neutralnih polica  

Izrada namenskih elemenata za magacine i trgovine

Oprema za skladišta, oprema za supermarkete, police za arhive i magacine mogu biti prilagođeni potrebama klijenata. Namenski elementi za magacine omogućavaju racionalno korišćenje svih magcinskih polica i paletnih regala, štite uskladištene proizvode tokom manipulacije i tokom skladištenja. Skladišni prostori moraju biti organizovani i uređeni, ne ometajući tokove kretanja roba i zaposlenih. Izrada namenskih elemenata za […]

Usluge

Montaža magacinskih polica i opreme Održavanje magacinske opreme Izrada namenskih elemenata za magacine Izrada trgovačkih polica i gondola  

O nama

NET.EX Firma NET.EX je osnovana 2004. godine u Beogradu, sa ciljem da se na lokalnom tržištu ponudi kompletno rešenje pružanja usluga profesionalnih montaža. U početku osnovni posao je bio montaža magacinskih polica i opreme, demontaža magacinske opreme i seljenje magacina. U dinamičnom okruženju, naš tim mladih, stručnih i nadasve profesionalnih ljudi proširuje poslovanje i na ostale vezane oblasti. Sada […]